بهره برداری از انواع سنسورها شامل ترموکوپل، فلومتر، سطح سنج