شیرینگ کارتن

در خطوط بسته بندی صنعت کاشی و سرامیک از این دستگاه به منظور شیرینگ کردن کارتن کاشی استفاده می گردد.

این دستگاه شامل دو بخش کوره تونلی و فرآیند دوخت پلاستیک می باشد که دهانه مفید آن در ابعاد درخواستی مشتریان طراحی و ساخته می شود.